Welkom bij Het Groene Eilandje, een moderne buurtschool in Park Spoor Noord. De kinderen die je ziet spelen in het park, spelen ook op onze speelplaats. Hier maken we ze klaar voor de wereld.  

Een warme school in het park  

Elk kind een welkom gevoel geven, daar gaan we voor! En dat begint ’s ochtends al. Kinderen uit de lagere school gaan zelfstandig naar hun klas. Spannend? Nee hoor, in elke gang staat er wel een leerkracht klaar om je kind te begroeten. Zit je kind in de kleuterklas? Dan mag je rustig afscheid nemen aan de klas.  

De grote ramen van ons schoolgebouw kijken uit op de speelplaats en het park. Je kind geniet hier van veel ruimte, licht en lucht. Zo vaak als het kan, trekken we naar het park om te spelen en te leren. 

Afbeelding
Kinderen op de speelplaats in stedelijke basisschool Het Groene Eilandje

Onderwijs: een aanpak die werkt 

Je kind kan vaak veel meer dan het zelf denkt. Wij moedigen het aan, elke dag opnieuw. Heeft je kind nood aan begeleiding of extra uitdaging? Onze leerkrachten spelen in op uiteenlopende vragen. Ondersteuning organiseren we zo veel mogelijk in de klas of in gezellige ‘miniklasjes’ in de hal. 

In de kleuterschool staan tijdens leermomenten drie leerkrachten samen voor de groep. Zo kunnen ze hun aandacht verdelen en krijgt elk kind de ruimte om te leren en te groeien.  

Met een stevige basis de toekomst in 

Onze school zet in op een stevige basis. We moedigen leerlingen aan om te exploreren en te experimenteren, om op onderzoek te gaan en samen naar oplossingen te zoeken. We geven duidelijke instructies en delen leerstof op in stukjes. Bij elke stap controleren we of je kind de nieuwe leerstof begrijpt. Dankzij een variatie aan werkvormen en leermiddelen krijgt ieder kind de beste leerkansen. Regelmatig werken we in gemengde groepen rond muzische activiteiten, koken, techniek …  

We maken kinderen klaar voor de wereld. Daarom hechten we groot belang aan mediawijsheid. Je kind groeit op in een leerrijke omgeving met veel aandacht voor informatie- en communicatievaardigheden. In de eerste en de tweede graad zijn digitale leermiddelen veelvuldig aanwezig. Alle leerlingen van de derde graad beschikken over een Chromebook. We leren je kind zelfstandig en op een veilige manier omgaan met ICT. 

Afbeelding
Meisje aan computer in stedelijke basisschool Het Groene Eilandje

De samenleving in het klein 

Diversiteit is eigen aan onze school. Die culturele verscheidenheid is boeiend en brengt uitdagingen met zich mee. We oefenen hoe we respectvol voor onze mening kunnen opkomen. Daarbij zetten we sterk in op verbinding: we zijn allemaal anders maar gelijkwaardig. Hiervoor werken we samen met organisaties uit de buurt. We streven ernaar de kinderen zelfstandig, zelfredzaam en zelfbewust te maken. Ze leren bovendien met een kritische blik naar de wereld kijken. 

Sociale vaardigheden trainen we met initiatieven zoals het kinderkantoor en het peter- en meterschap. Kinderen kunnen zich ook kandidaat stellen om bemiddelaar te worden: ze leren hoe ze anderen kunnen helpen bij conflictjes.  

Op de speelplaats leren kinderen samenspelen, stop zeggen als ze iets niet leuk vinden en problemen oplossen. In de klas onderzoeken ze wat er misliep. Waar ging ik zelf in de fout? Hoe lossen we het samen op en hoe reageren we volgende keer beter? We werken aan herstel. Duidelijke afspraken helpen daarbij. 

Een gevarieerd aanbod, voor én na de schooluren  

We stimuleren je kind om talenten en interesses te ontdekken. Daarom gaan we vaak op leeruitstap. Kunst en cultuur hebben we op wandelafstand! Je kind maakt ook meerdaagse uitstappen.  

 Zelfs na de schooluren valt er binnen onze muren heel wat te beleven. Van klim- en skatelessen, circus, capoeira, percussie, hiphop en dans tot huiswerkbegeleiding en lesjes muziek en woord: er is voor elk wat wils. Hiervoor werken we samen met organisaties uit de buurt. Kinderen kunnen bovendien dagelijks tot half zeven ’s avonds terecht in de buitenschoolse opvang (IBO). 

Ouder, samen werken we aan onze school  

Open communiceren vinden we heel belangrijk. Je kan ons altijd aanspreken en we betrekken je maar al te graag bij onze werking. Je bent welkom in onze actieve oudervereniging en tijdens de maandelijkse koffiemomenten. Wil je komen voorlezen, soep maken of mee op schooluitstap? Stel je gerust kandidaat!  

Afbeelding
Kinderen in klaslokaal in stedelijke basisschool Het Groene Eilandje